Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji pt."Przebudowa dróg gminnych w Opalenicy – część ul. Konopnickiej i ul. Żeromskiego oraz ul. Prusa” w Opalenicy"

 

Opalenica, dnia 6 października 2008 r.


BURMISTRZ OPALENICYOBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (test jednolity z 2000 r., Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr. 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 października 2008 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pt "Przebudowa dróg gminnych w Opalenicy – część ul. Konopnickiej i ul. Żeromskiego oraz ul. Prusa” w Opalenicy, na działkach 1613/4; 1613/12; 1613/15;1704/2; 1717/11; 1717/14; 1758; 1613/5;1613/8; 1613/10; 1613/11; 1613/14; 1664;1704/1;1717/5;1717/7; 1717/9; 1717/10; 1717/12; 1717/13; obręb Opalenica. Wnioskodawcą jest Przedsiębiorstwo Usługowe „Admar” Usługi Projektowe i Nadzory ul. Prusa 1, 64-200 Wolsztyn, a inwestorem planowanej inwestycji jest Gmina Opalenica, ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica. Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój 36./-/ RYSZARD NAPIERAŁA

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.