Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Opalenicy – część ul. Poznańskiej”

 

Opalenica, dnia 23 października 2008 r.


BURMISTRZ OPALENICYOBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (test jednolity z 2000 r., Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr. 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 października 2008 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pt "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Opalenicy – część ul. Poznańskiej”, na działkach 1039, 1040, 1041, 1045, 1046, 1049, 1050, 1077/4, 1077/8, 1077/13, obręb Opalenica. Wnioskodawcą jest Przedsiębiorstwo Usługowe „Admar” Usługi Projektowe i Nadzory ul. Prusa 1, 64-200 Wolsztyn, a inwestorem planowanej inwestycji jest Gmina Opalenica, ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica. Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój 36./-/ RYSZARD NAPIERAŁALista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.