Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

OBWIESZCZENIE dot. inwestycji pt. "Przebudowa i rozbudowa stacji paliw STATOIL”, usytuowanej w Wojnowicach 72, na działkach nr 397/1, 398/1, 399/1, obręb Wojnowice.

 

Opalenica, dnia 30 lipca 2008 r.


BURMISTRZ OPALENICYOBWIESZCZENIE

    Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (test jednolity z 2000 r., Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr. 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 lipca 2008 r. zostało wydane postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pt. "Przebudowa i rozbudowa stacji paliw STATOIL”, usytuowanej w Wojnowicach 72, na działkach nr 397/1, 398/1, 399/1, obręb Wojnowice. Wnioskodawcą i inwestorem planowanej inwestycji jest STATOIL Poland sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa.

    Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

    Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1 pokój 36./-/ RYSZARD NAPIERAŁA

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.