Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pt. "Przebudowa dróg gminnych w Opalenicy: ul. Szkolna, Kasprowicza, Wieniawskiego, M

 

Opalenica, 5 lipca 2007 r.

BURMISTRZ OPALENICYOBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (test jednolity z 2000 r., Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr. 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 lipca 2007 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pt. "Przebudowa dróg gminnych w Opalenicy: ul. Szkolna, Kasprowicza, Wieniawskiego, Moniuszki i Przybyszewskiego" na działkach nr 920/4; 898; 1073; 962/1; 962/2; 962/3; 948/1; 948/2; 948/3; 953/1; 989; 83/3; 863; 920/2; 920/3; obręb Opalenica. Wnioskodawcą planowanej inwestycji jest Przedsiębiorstwo Usługowe "Admar" Usługi Projektowe i Nadzory, ul. Prusa 1, 64-200 Wolsztyn a inwestorem - Gmina Opalenica, ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica.

Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1 pokój 36./-/ RYSZARD NAPIERAŁA/

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.