Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

 

Opalenica , dnia 12 lipca 2006 r.

 RN III 7624-23/06

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

                                                   

                                          

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego ( test jednolity z roku 2000, Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U.Nr.62, poz 627 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 lipca 2006r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy sieci wodociagowej wraz z przyłaczamiw drodze gminnej ul. Łeśna w Opalenicy na  działkach 1278/18;  2166; 2189; 1188/1; 1189/1; 1195/22; 1278/3; 1278/5; 1278/8; 1278/10; 1278/16; 1278/19; 1278/1; 1278/11; 1178/12; 1278/13; 1278/14; obręb Opalenicy . Wnioskodawcą jest P.U. " ADMAR" ul. Prusa 1, 64-200 Wolsztyna , a  inwestorem  jest Gmina Opalenica ul. 3 Maja 1 , 64-330 Opalenica.

Jednocześnie informuje się, że w terminie 21 dni od daty podania do publicznej      wiadomości można w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1 pokój 36    zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy.                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.