Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Opalenica , dnia 21 sierpnia 2006 r.

 RN III 7624-23/06

 

 

 

 

                                                                                                      

                                                

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego ( test jednolity z roku 2000, Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U.Nr.62, poz 627 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 lipca 2006r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Leśnej w Opalenicy". Wnioskodawcą P.U. "ADMAR" ul. B. Prusa 1, 64-200 Wolsztyn a   inwestorem  jest Gmina Opalenica ul. 3 Maja 1 , 64-330 Opalenica.

   Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości można w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1 pokój 36 zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy.

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.