Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji pt. "Utwardzenie jednego pasa ruchu płytami wielootworowymi typu IO

 

 

Opalenica, dnia 5 marca 2008 r.


BURMISTRZ OPALENICYOBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania
    Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (test jednolity z 2000 r., Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr. 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 marca 2008 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pt. "Utwardzenie jednego pasa ruchu płytami wielootworowymi typu IOMB na ul. Jaśminowej w Opalenicy" na części działek nr 1432/5, 1425/2, 1426/12, 1427/9, obręb Opalenica. Wnioskodawcą i inwestorem planowanej inwestycji jest Gmina Opalenica, ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica.

    Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1 pokój 36./-/ RYSZARD NAPIERAŁA/Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.