Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pt.:„rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej ERA nr 40051 na działce nr 316/3 w Opalenicy pr

Opalenica, dnia 24 listopada 2006 r

 

 

RN III 7624 – 28/06

 

 

 

 

 

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

 

 

 

         Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z roku 2000, Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 listopada 2006 r. zostało wszczęte na wniosek firmy Alcatel Polska S.A., ul. Marcelińska 92/94, 60-324 Poznań, postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pt.:

rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej ERA nr 40051 na działce nr 316/3 w Opalenicy przy ul. Nowej.

Jednocześnie informuje się, że w terminie 21 dni od daty doręczenia niniejszego pisma można w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój 36 zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.