Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - „Budowa sieci wodociągowej z rur typu PCV Ø 110 mm pomiędzy wioskami Uścięcice – Dakowy Mokre, gm. Opalenica”

Opalenica, dnia 27 czerwiec 2007 r.

BURMISTRZ OPALENICY

 

Obwieszczenie

o zakończeniu postępowania


 

Burmistrz Opalenicy działając na podstawie art. 109 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) obwieszcza, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie z wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. w Opalenicy, wydając decyzję nr RN III 7624-15/07 z dnia 27 czerwca 2007 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pt. „Budowa sieci wodociągowej z rur typu PCV Ø 110 mm pomiędzy wioskami Uścięcice – Dakowy Mokre, gm. Opalenica” zlokalizowanej na działkach nr 472, 473, 474, 475, 613, 448, 447/2, 487, 583/2, 416/1, 488/1 obręb Uścięcice oraz w m. Dakowy Mokre na działkach nr 9171/2, 93, 96/6, 113, 168/35, 168/31, 168/1, 171/1, 743/2, 744; obręb Dakowy Mokre, gmina Opalenica.

                                                                               /-/ Ryszard Napierała /

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.