Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Zawiadomienia RDOŚ w Poznaniu z dnia 17.10.2014r. nr WOO-II.4203.3.2014.WM.5

Zawiadomienia RDOŚ w Poznaniu z dnia 17.10.2014r. nr WOO-II.4203.3.2014.WM.5 o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.
Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.