Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu z dnia 14.08.2014r. nr WOO-II.4200.6.2013.JC o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie.

Zawiadomienie
Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.