Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy o wydanym postanowieniu o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. budowie zespołu elektrowni wiatrowych w obrębie Ru

Obwieszczenie
Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.