Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu o wydaniu w dniu 21 stycznia 2014r. decyzji nr SKO.OŚ.405.322.2013.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu o wydaniu w dniu 21 stycznia 2014r. decyzji nr SKO.OŚ.405.322.2013 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Duszniki z dnia 9 października 2013r. nr RRG.6220.13.2012 ustalającą uwarunkowania środowiskowe dla przedsięwzięcia pn. budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy do 160 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Duszniki.

 

Obwieszczenie 

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.