Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Zawiadomienie GDOŚ z 06.12.2013 r., znak DOOŚ-oaI.4200.4.2013.mko.3, o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji RDOŚ w Poznaniu z 09.09.2013 r., znak: WOO-II.4200.6.2013.JC, odm

Zawiadomienie 
Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.