Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Ogłoszenie WOO-II.4210.16.2013.EK - RDOŚ w Poznaniu o wydanej w dniu 22.11.2013r. decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. wylesieniu mającym na celu zmianę sposobu użytkowania terenu na

Obwieszczenie
Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.