Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie RDOŚ w Poznaniu nr WOO-II.4210.10.2013.EM.

Obwieszczenie WOO-II.4210.10.2013.EM - RDOŚ w Poznaniu zawiadamiam strony postępowania o wydaniu
 7.10.2013 r. postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
 środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowe
j i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji Nr 36/97/p GRODZISK WIELKOPOSLKI - ŚMIGIEL.
Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.