Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie RDOŚ w Poznaniu nr WOO-II.4200.6.2013.JC .

Obwieszczenie WOO-II.4200.6.2013.JC - RDOŚ w Poznaniu informuje strony postępowania o wniesieniu odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 9.09.2013 r. znak WOO-II.4200.6.2013.JC w sprawie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej z 16.11.2012 r. znak: WOO-II.4200.16.2012.JC, zmieniającej decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 6.07.2010 r., znak: RDOŚ-30-OO.II-66191-8/08/jc o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307, w zakresie usunięcia kolizji z linią wysokiego napięcia oraz gazociągiem wysokiego ciśnienia.
Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.