Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie WOO-II.4200.6.2013.JC zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia z 6.09.2013 r. odmawiającego wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej z dnia 16 listopada 2012

 

Obwieszczenie WOO-II.4200.6.2013.JC zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia z 6.09.2013 r. odmawiającego wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej z dnia 16 listopada 2012 r. znak: WOO-II.4200.16.2012.JC, zmieniającej decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 6 lipca 2010 r., znak: RDOŚ-30-OO.II-66191-8/08/jc o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 w zakresie usunięcia kolizji z linią wysokiego napięcia oraz gazociągiem wysokiego ciśnienia

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.