Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie RDOŚ nr WOO-II.4200.6.2013.JC.

Obwieszczenie WOO-II.4200.6.2013.JC zawiadamiające strony postępowania, iż w związku z przygotowywanie rozstrzygnięcia w sprawie wznowionego postępowania dotyczącego zmiany decyzji z 6.07.2010 r. znak: RDOŚ-30-OO.II-66191-8/08/jc o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 w zakresie usunięcia kolizji z linią wysokiego napięcia oraz gazociągu wysokiego ciśnienia, wniosek w ww. sprawie zostanie załatwiony w terminie późniejszym tj. do 27.09.2013 r.

Obwieszczenie  

 

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.