Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie RDOŚ nr WOO-II.4210.10.2013.EM

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2013r. poz. 817) i wynikającym z tego oczekiwaniem organu na wyjaśnienia Inwestora odnośnie kwalifikacji przedsięwzięcia, rozstrzygniecie sprawy, w tym wydanie postanowienia co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji Nr 36/97/p GRODZISK WIELKOPOLSKI - ŚMIGIEL, nastąpi w terminie późniejszym, tj. do 25.10.2013 r .

Obwieszczenie  

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.