Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa mostu w m. Wojnowice ..."

Opalenica, dnia 17 października 2012 r.

GK.6220.16.2012.PG

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Burmistrz Opalenicy, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

informuje

o wydanej w dniu 17 października 2012 r.na wniosekWielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.„Przebudowa mostu w m. Wojnowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskimw Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pokój nr 24 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.:

poniedziałek od 7:30 do 16:00

wtorek – czwartek od 7:30 do 15:30

piątek od 7:30 do 15:00

 

 

 

   Zastępca Burmistrza

/-/ mgr inż. Andrzej Mainka

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.