Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja istniejącego składowiska osadu defekto-saturacyjnego"

Opalenica, dnia 17 października 2012 r.

GK.6220.15.2012.PG

 

 OBWIESZCZENIE

 

 

Burmistrz Opalenicy, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

informuje

o wydanej w dniu 16 października 2012 r. na wniosek firmy Nordzucker Polska S.A.,     ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja istniejącego składowiska osadu defekto-saturacyjnego”, lokalizowanego na działce nr 73/25, ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica.             

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim     w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pokój nr 24 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.:

poniedziałek od 7:30 do 16:00

wtorek – czwartek od 7:30 do 15:30

piątek od 7:30 do 15:00

 

 

 

    Burmistrz Opalenicy

/-/ dr inż Roman Maternik

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.