Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Droga zachodnia Opalenicy ..."

Opalenica, dnia 27 września 2012 r.

GK.6220.22.2011.PG

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

Burmistrz Opalenicy, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

informuje

o wydanej w dniu 27 września 2012 r. na wniosek firmy Mosty Gdańsk Sp. z o.o., ul. Jaśminowy Stok 12a, 80-177 Gdańsk decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Drogi Zachodniej Opalenicy na odcinku od skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową Nr 2009P Lwówek - Opalenica, do skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 307 Bukowiec – Opalenica - Poznań”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pokój nr 24 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.:

poniedziałek od 7:30 do 16:00

wtorek – czwartek od 7:30 do 15:30

piątek od 7:30 do 15:00

 

oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Opalenicy pod adresem: www.opalenica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Zastępca Burmistrza 

                                                                                  /-/ Andrzej Mainka

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.