Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa fermy drobiu - brojlerów o obsadzie 216 000 sztuk w miejscowości Dakowy Mokre"

Opalenica, dnia 21 września 2012 r.

GK.6220.4.2012.PG

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Opalenicy, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 20 września 2012 r. na wniosek Pana Eugeniusza Hamrola, Dębienko, ul. Generała Sikorskiego 23/1, 62-060 Stęszew wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu - brojlerów o obsadzie 216 000 sztuk (864 DJP)" w miejscowości Dakowy Mokre, na działce nr 870, obręb Dakowy Mokre, gmina Opalenica.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pokój nr 24 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

 Zastępca Burmistrza

Andrzej Mainka

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.