Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku administracyjno-technicznego ..."

Opalenica, dnia 27 marca 2012 r.

GK.6220.2.2012.PG

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 26 marca 2012 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji  przedsięwzięcia pn. „Budowa Budynku Administracyjno-Technicznego z wewnętrzną instalacją gazową wraz z przyłączami” w związku z wnioskiem pana Piotra Włodarczyka z firmy Navic Engineering Polska, ul. Św. Marcin 100, 61-005 Poznań z dnia 15.02.2012 r.

Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia tego obwieszczenia istnieje możliwość zapoznania się z decyzją w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pokój nr 34.

 

 

Burmistrz Opalenicy

/-/ Roman Maternik
Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.