Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Uregulowanie stosunków wodnych w leśnictwie Woźniki ..."

Opalenica, dnia 05 marca 2012 r.

GK.6220.3.2012.PG

 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 28 lutego 2012 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ” Uregulowanie stosunków wodnych w Leśnictwie Woźniki 1 – budowa 7 zastawek piętrzących” lokalizowanych na działkach 9178/3, 9192/1, 9184, 9178/2, 9182/3, obręb Urbaniowa, gmina Opalenica w związku z wnioskiem Nadleśnictwa Konstantynowo, 62-053 Pecna, Konstantynowo 1 z dnia 30 stycznia 2012 r.

Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia tego obwieszczenia istnieje możliwość zapoznania się z decyzją w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pokój nr 34.

 

Burmistrz Opalenicy

/-/Roman Maternik


Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.