Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi leśnej przeciwpożarowej..."

Opalenica, dnia 11 lipca 2011 r.

GN.6220.10.2011.PG


 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 11 lipca 2011 r. zostało wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi leśnej przeciwpożarowej przebiegającej przez kompleks leśny obrębu Kozłowo na terenie leśnictwa: Dakowy Mokre w Nadleśnictwie Konstantynowo. Długość trasy 1104,26 km”.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce nr 9161/1 i 9164 obręb Kozłowo, gmina Opalenica.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Nadleśnictwo Konstantynowo, Konstantynowo 1, 62-053 Pecna.

             Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia, istnieje możliwość zapoznania się z treścią Postanowienia znak: GN.6220.10.2011.PG w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pokój nr 36. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia o wydaniu postanowienia.

 

 

Burmistrz Opalenicy

   Roman Maternik

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.