Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa magazynu zbożowego ..."

Opalenica, dnia 7 marca 2011r.

GN.III.7624-14/10

 

                                                  

OBWIESZCZENIE

 

 

         Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)  Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 marca 2011r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. ”Rozbudowa magazynu zbożowego o baterie silosów, kosz przyjęciowy do zboża oraz suszarnię, na dz. nr 316/3, przy ul. Nowej 19,  w Opalenicy.

Decyzja została wydana dla inwestora „MŁYN” Stanisław Bociański, Roman Kolanoś, Sp. J., ul. Zbąszyńska 1, 64-300 Nowy Tomyśl.

         Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art. 78 ustawy powołanej na wstępie, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój nr 36.

                  

Burmistrz Opalenicy

/-/ Roman Maternik 

                                      

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.