Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. "Rozbudowa magazynu zbożowego o baterie silosów, kosz przyjęciowy do zboża o

Opalenica, dnia 9 grudnia 2010 r.

GN.III.7624-14/2010


 

 

 


OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w dniu 9 grudnia 2010 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. "Rozbudowa magazynu zbożowego o baterie silosów, kosz przyjęciowy do zboża oraz suszarnię lokalizowanego na działce nr 316/3, ul. Nowa 19, 64-330 Opalenica.

Wnioskodawcą jest „MŁYN” S.Bociański, R. Kolanoś Sp. J., ul. Zbąszyńska 1, 64-300 Nowy Tomyśl.

Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój 36.
                                                                                                                              Burmistrz Opalenicy

                                                                                                                              /Roman Maternik/

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.