Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji dla inwestycji pn. "”Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5 MW każda, z niezbędną infrastruktura techniczną, położonych na

 

Opalenica, dnia 8 października 2009 r.

 

GN.III.7624-25/09

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

 

Zgodnie z art. 61 § ust. 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (test jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art.73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 października 2009 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pt. ”Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5 MW każda, z niezbędną infrastruktura techniczną, położonych na terenie działek nr: 447, 426, 431, 454, 452, 448 obręb Wojnowice, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie”

Wnioskodawcą jest B.U.I. sp. z o.o. DOMREL, ul. Odzieżowa 12C/1, 71-502 Szczecin.

Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój 36.

 

 

Burmistrz Opalenicy

 

/-/ RYSZARD NAPIERAŁA/

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.