Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na na budowie studni głębinowych

Obwieszczenie o  wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na na budowie studni głębinowych dla stacji wodociągowej na terenie części działki o nr ewid.: 1421/3 w miejscowości Opalenica, gmina Opalenica.

 

OBWIESZCZENIE