Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór w 2021 r. realizatora Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

Protokół komisji konkursowej.