Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 21 stycznia 2021 r. znak IGK.6220.36.2020

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 21 stycznia 2021 r. znak IGK.6220.36.2020 zawiadamiające Strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi nr powiatowej nr 2739P w km od 0+100 do 1+106 oraz od 1+206 do ok. 3+ 846” w granicach administracyjnych Gminy Buk (powiat poznański) oraz Gminy Opalenica (powiat nowotomyski) województwo wielkopolskie o wydanej w dniu 19.01.2021r. opinii sanitarnej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu nr NS.9011.1.4.2021.AC.