Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.243.2018.mk.20 z dnia 29.12.2020r. o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.243.2018.mk.20 z dnia 29.12.2020r. o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.