Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opalenica na lata 2017-2031

Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwagazowe dla Gminy Opalenica na lata 2017-2031.