Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 29 października 2020 r., wykazu nieruchomości położonej w Rudnikach - działka nr 583/1.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 29 października 2020 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Rudnikach - działka nr 583/1 o pow. 1,0544 ha, przeznaczonej do dzierżawy gruntu na cele rolnicze, w drodze przetargowej.

 

Załącznik: wykaz nieruchomości

 

W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.