RADA MIEJSKA

Rada Miejska w Opalenicy
 
kadencja 2018-2023
 

Rada Miejska w Opalenicy kadencja 2018-2023
 
Radni Rady Miejskiej w Opalenicy:

1.       Eugeniusz Wojtkowiak - Przewodniczący Rady Miejskiej;

2.       Przemysław Zimny – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej;

3.       Krzysztof Kasperczak – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej;

4.       Katarzyna Cecuła;

5.       Agnieszka Giżyńska;

6.       Kamilla Górka;

7.       Karol Kasperczak;

8.       Jarosław Kornosz;

9.       Elżbieta Mortka;

10.   Ryszard Piotrowski;

11.   Elżbieta Radniecka;

12.   Roman Szwechłowicz;

13.   Stanisław Urbański;

14.   Sławomir Wolny;

15.   Ryszard Zielewicz;