Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2019  r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2019 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opalenica wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności CKiB im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy w roku 2019.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu zarok 2019.

Bilans łączny jednostek budżetowych Gminy Opalenica za 2019 rok.

Bilans z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2019 rok.

Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych Gminy Opalenica za 2019 rok.

Rachunek zysków i strat łączny jednostek Gminy Opalenica za 2019 rok.

Zestawienie zmian w fudnuszu łaczne jednostek Gminy Opalenica za 2019 rok.