Lokale komunalne w 2019 r.

Lista osób kwalifikujących się do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego w 2019 r.