Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa