Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opalenica według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

 

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy.