Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opalenica według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy.