Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań Gminy Opalenica z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań Gminy Opalenica z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

 

PROTOKÓŁ