Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opalenica wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego.