Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Protokół