Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych z zakresu współpracy zagranicznej i integracji europejskiej

Protokół