Sprawozdanie za III kwartał 2015 r.

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2015 r.  

Sprawozdania finansowe Gminy Opalenica za 2015 r.