Ogłoszenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmio

Zarządzenie nr 209/2015 Burmistrza Opalenicy z 14 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektuuchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarzadowymioraz innymi podmiotami, prowadzacymi działalność pozytku publicznego na 2016 rok.

 

Projekt Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.