Dane teleadresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy

ul. Wyzwolenia 27
64-330 Opalenica,
tel. (61)44-77-280, (61)44-74-850
tel. kom. 798-404-359
faks (61)44-75-686


Powiat: nowotomyski
Woj.: wielkopolskie
NIP: 7881490171 
Regon 630806681 
godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7.15 – 15.15

e-mail: ops_opalenica@poczta.onet.pl
Adres strony internetowej: www.opsopalenica.opsinfo.pl

Dyrektor Ośrodka pokój nr 4

Dorota Szuwalska - Kasprzak

Godziny przyjęć interesantów: 7.15 – 14.15

Zastępca Dyrektora Ośrodka pokój nr 5

Magdalena Dzięcioł

Godziny przyjęć interesantów: 7.15 – 15.15 

Sekcja Świadczeń Rodzinnych Rodzina 500 plus pokój nr 1

Anna Brudło - inspektor

Weronika Rojek - inspektor

Sekcja Ekonomiczno - Administracyjna - Kasa pokój nr 2

Magdalena Łęszczak - starszy inspektror ds. kadr i płac z powierzeniem obowiązków kasjera
Iwona Śron - pomoc administracyjna

Sekcja Świadczeń Rodzinnych pokój nr 3

Sekcja obsługuje także świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Monika Krzyżanek - kierownik sekcji świadczeń rodzinnych
Natalia Andrzejewska - starszy inspektor
Kamila Okońska - inspektor
Julia Musiał - inspektor

Sekcja metodyczna pokój nr 5


Małgorzata Brzeziecka – starszy pracownik socjalny
Małgorzata Szwargot - specjalista pracy socjalnej
Katarzyna Hojan - Sroka - pracownik socjalny
Aleksandra Majkowska - specjalista pracy socjalnej
Anna Grupa - pracownik socjalny

Świetlica Środowiskowa pokój nr 6

 

Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej pokój nr 7

Sekcja obsługuje świadczenia z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych i stypendiów szkolnych.
Iwona Tadyszak - referent
Kamila Dakowska - inspektor

Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów pokój nr 8

 

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny pokój nr 8

Małgorzata Berwid - psycholog
w każdą środę 14.30 – 17.30

Wojciech Kostenski - instruktor terapii uzależnień
w każdy wtorek 14.00 - 17.00

Prawnik
w każdy poniedziałek

Gminny Zespół Interdyscyplinarny pokój nr 8

Magdalena Dzięcioł - przewodnicząca GZI
Godziny pracy od poniedziałku do piątku 7.15 - 15.15

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nr 8

Dorota Szuwalska – Kasprzak - Przewodnicząca Komisji 

Iwona Tadyszak - Sekretarz Komisji

Sekcja Ekonomiczno - Administracyjna nr 9

Edward Hojan - główny księgowy

Agnieszka Szeszuła - inspektor księgowy

Marcin Maluśki - informatyk