Zarządzenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały.

Zarządzenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

 

Projekt  

 

Informacje o wynikach konsultacji społecznych.